Hjelp, hvilke studieteknikk fungerer for meg?

Hjelp, hvilke studieteknikk fungerer for meg?

Den føste uken av dette semesteret har undervisningen handlet om delingsøkonomi og viktigheten ved tillit, ved Arne Krokan. Dette er da i faget digital markedsføring. Marianne Hagelia har vært med i forelesningene og fortalt om studieteknikk og undervisningsmetoder, hvor studieteknikker virket veldig interessant.

Det å få ett innblikk i ulike studieteknikker og se på hvilken måter man kan lære seg pensum på er veldig fint, da man også kan bli inspirert til å prøve nye teknikker, noe jeg har blitt. Det finnes mange ulike teknikker og siden vi alle er forskjellige har man også ulike måter å lære seg ting på, noen foretrekker å skrive ned for hånd, enten referat eller stikkord, andre tegner, lager tankekart eller synger. Jeg må jo innrømme at jeg er litt sjalu på de som kan lese gjennom pensum en gang og huske alt etterpå, det må jo være helt fantastisk.

Jeg som mange andre kan noen ganger ligge litt bakpå, og har selv stått i den posisjonen hvor eksamen er om noen dager og jeg enda ikke har begynt å lese, eller forbedrede meg på hva jeg eventuelt kan forvent å få om. Det er utrolig viktig å holde en jevn flyt og jobbe med pensum gjennom hele semesteret, selv om det ikke alltid er like lett. Da føler ihvertfall jeg meg mye bedre etter endt eksamen, fordi jeg da vet jeg har gjort mitt aller beste.

Når jeg skal lese til eksamen liker jeg aller best å skrive ned alt på store ark. Første året på studiet når vi enda hadde 3 timers eksamen på skolen dro jeg til en bokhandel, kjøpe fargepenner og en blokk med A3 ark, og når jeg da skulle begynne med forberedelser var det bare å finne frem blokk og penner og skrive ned. Når jeg skrev ned brukte jeg ulike farger på pennene så det skulle bli lettere å se hva som var hva, i forhold til de ulike temaene og kapitlene ei boka. Dette syns jeg var en utrolig god studieteknikk og kommer til å fortsette å bruke denne typen teknikk senere, da det var mye lettere å huske hva jeg hadde skrevet ned når eksamen kom, da jeg husket hvilke farge jeg hadde skrevet ned med og kunne ut ifra fargen se for meg hva jeg hadde skrevet.

Denne teknikken fungerer best for meg

Denne studieteknikken har jeg alltid bruk, helt fra jeg startet med prøver hvor jeg måtte pugge, på barneskolen, bare uten fargepenner. Uten fargepenner var det vanskeligere å se for seg arkene oppi hodet da alle ark så like ut når jeg skrev ned med gråblyant. Jeg har testet andre teknikker tidligere som ikke fungerte like bra som det å skrive ned ned og pugge, men etter denne forelesningen fikk jeg veldig lyst til å prøve noen nye.

Jeg har hørt om andre som synger for å lære seg pensum, som Marianne nevnte i forelesningen, men jeg har aldri prøv det selv, kanskje dette semesteret blir året jeg synger meg til en A;-)

En annen teknikk som virket veldig spennende å teste var teknikken hvor man opprettet et dokument sammen, også kunne hver og enkelt person i dokumentet skrive sammen. Dette virker som en veldig god teknikk, fordi du da kan skrive det du selv vet også kan andre som kanskje vet noe annet enn deg, skrive ned det de vet, så får man plutselig mye mer informasjon en det man ville hatt om man skrev alene.

Når jeg sitter i forelesning noterer jeg alt som blir sagt, og som står på powerpointen inn i ett dokument på pcen min. Jeg får da kanskje ikke med meg alt jeg egentlig skriver ned og om jeg snakker med en klassekamerat senere om noe vi har hatt i forelesningen så husker jeg kanskje ikke alt som er snakket om, selv om jeg har det notert på pcen.

I et innlegg på nettavisen står det at vi glemmer ca 55% av det vi har lært i en forelesning allerede en time etterpå, det står videre at etter en måned er nesten hele 80% av det vi lærte glemt, det vil si at når vi lærer noe de første ukene på skolen husker man nesten ingen ting av det vi lærte når eksamen kommer. Det er derfor veldig viktig å lese seg opp før eksamen så man har pensum friskt i minnet. jeg har alltid blitt fortalt at jo mer du leser, jo mer husker du. Det er jo forsåvidt sant, hvis man for eksempel har en forelesning, sånn som vi har hatt denne uken om delingsøkonomi, så glemmer man utrolig mye av det som er sagt, og må derfor lese seg opp på notatene man har skrevet, så man husker det til eksamen. Da er det jo Vedlig fint at man allerede har lært om delingsøkonomi tidligere så man husker noe av det som ble sagt første gangen.

Det finnes utrolig mange gode studieteknikker, og det er jo veldig lurt å finne en teknikk som passer deg bra. For meg fungerer det best å skrive ned på store ark med fargetusjer, sånn at jeg husker fargene og teksten lettere. For andre fungerer det mye bedre å lage tankekart, eller synge. Vi er alle forskjellige og det er jo litt fint, for da kan jo de som er litt usikre på hvilke teknikk de foretrekker, få gode innspill fra andre som har ulike teknikker å de bruker. Studieteknikker er veldig interessant og jeg er allerede i gang med å lese mer om ulike teknikker og undersøkelser om temaet.

GOD SØNDAG!

-Mari

Arne Krokan’s blogg: https://www.krokan.com/arne/

Nettavisen: https://www.nettavisen.no/tjenester/sa-fort-glemmer-du/s/12-95-3335419

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.