Blokkjeder

Blokkjeder

Blokkjeder kan i all enkelhet forklares som en logg, i følge Deloitte. Denne loggen består av flere blokker med informasjon. Alle i den aktuelle kjeden har tilgang til loggen, i istedenfor at hver enkelt aktør må sende loggen til hverandre. De får også beskjed når det blir gjort endringer, og må deretter godkjennes av alle partene. Dette er det som gjør at tredjepart som banker, saksbehandleren jurister eller offentlige registre ikke kan kontrollere loggen.

I løpet av de kommende årene forventes blokkjeder å påvirke næringslivet og den offentlige sektoren enormt. Det kan øke sikkerheten, personvernet og effektiviteten i helsesektoren, mens i offentlig sektor kan det gi langt sikrere IT-systemer.

Kilde – blokkjede

Hva er en bokkjede?

Navnet blokkjede kommer av at kjeden er bygget opp av transaksjoner arrangert i sammenhengende blokker.

Blokkjede – SNL

På bildet over kan du se en blokkjede med 7 blokker. En bokkjede starter alltid med blokk 0, foreldreblokken som er blå. Deretter linkes det til nye blokker etterhvert som data skal lagres. Alle blokkene referer til den forrige blokken ved at hakkeveriden i den forrige blokken er inkludert i den nye blokken. De sorte blokkene er avgrensninger som sørger for at en av grensene blir gjeldende. De grønne blokkene blir ikke bygd videre på og dermed forkastet.  (SNL)

Hva kan blokkjeder bli brukt til i Norge?

Blokkjeder kan brukes til ulike ting og i norge kan man ha nytte av å bruke blokkjeder innen helsesektoren. Sykehusjournaler er nå kun synlige for de som jobber på sykehuset. Det kan være nyttig for kunder å ha muligheten til å se på sin journal, hvor alt av røntgenbilder, prøvesvar, resepter, sykemeldinger og lignende ligger. Nå kan man ikke gå inn å se på dette selv, du får heller ikke sett alt som står i sykejournalen hos andre doktorer. Med blokkjeder kan dette gjøres på en mye enklere måte, som også er sikker. Da kan både pasienten, den ansatte og eventuelt andre ansatte på andre sykehus eller helsestasjoner se det de trenger å vite om deg.

Hos banken kan det være noen som ikke får sette pengene sine av ulike grunner. Om man bruker blokkjeder gjør dette at systemene blir mye sikrere, og det kan da være muligheter for de brukerne som bankene er usikre på, å ha pengene sine i deres banker. Når vi er inne på penger, kan blokkjeder også gjøre det lettere å være sikker på hvor de ulike pengene i det offentlige systemet havner. Mye tid og ressurser går til å følge med på at offentlige penger brukes etter hensikten, som for eksempel at bistandspenger går til skoler. Med blokkjeder, kan man bruke mindre tid og penger på å sørge for at dette går for seg som det skal. (Deloitte)

Her kan du se hva blokkjede er, enkelt forklart:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://snl.no/blokkjede

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.