Fanget opp av
Måned: mars 2021

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

De forente nasjoner, FN har utviklet en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Disse bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål, som er utarbeidet ved hjelp av innspill fra land over hele verden og meninger fra nesten ti millioner mennesker ved hjelp av en spørreundersøkelse. Jeg har nå tenkt å forklare de 17 målene og hva de i all hovedsak inneholder: Mål 1 – Utrydde fattigdom Mål en går på å utrydde…

Les mer Les mer

Bærekraft er fremtiden

Bærekraft er fremtiden

Cecilie Staude er foreleser i denne delen av kurset Digital markedsføring, hvor miljø og bærekraft er viktige temaer. Dette er temaer som bare blir viktigere for hver dag, og norske forbrukere tenker mer over hvordan ting blir produsert, fraktet og levert, før de kjøper. Som et resultat av dette har bærekraft blitt tiltak som nå står høyere på agendaen til både bedrifter og i politikken. Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi våre behov er…

Les mer Les mer

FN – De forente nasjoner

FN – De forente nasjoner

FN er en organisasjon som har mange ulike roller i verdenssamfunnet hvor de arbeider med ulike temaer. FNs jobber med spesielt tre kjerneområdet, disse tre er: fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter. FN, fred og sikkerhet FN har et sikkerhetsråd som har hovedansvaret for arbeidet med å bevare internasjonal fred og sikkerhet. Militærmakt kan godkjennes for å beskytte freda og sikkerheten i ulike land. Sikkerhetsrådet i FN kan kalle inn ulike parter i en konflikt til forhandling eller utnevne…

Les mer Les mer