Bærekraft er fremtiden

Bærekraft er fremtiden

Cecilie Staude er foreleser i denne delen av kurset Digital markedsføring, hvor miljø og bærekraft er viktige temaer. Dette er temaer som bare blir viktigere for hver dag, og norske forbrukere tenker mer over hvordan ting blir produsert, fraktet og levert, før de kjøper. Som et resultat av dette har bærekraft blitt tiltak som nå står høyere på agendaen til både bedrifter og i politikken.

Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi våre behov er dekket, samtidig som vi får et vi trenger, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner som også må få dekket sine behov. Det er tre områder som må ivaretas for at noe skal være bærekraftig, nemlig miljø, økonomi og sosiale forhold. Videre i dette blogginnlegget vil jeg hovedsakelig ta for meg bærekraft, samt hvordan dette krever endring i de grunnleggende punktene i bedrifter- og selskapers- forretningsmodell.

Grå og grønn vekst

I forelesning har Cecilie gikk oss en innføring i begrepene grå og grønn vekst, som viser forskjellen mellom to ulike vekstmodeller. For å oppnå grønn vekst må veksten ses i sammenheng med miljøbelasning. Grønn vekst kan da defineres som «økt verdiskapning med mindre samlet miljøbelastning». Den økonomiske veksten måles i kroner, mens miljøbelastning måles i fysiske enheter.

Grå vekst var typisk på 1900-tallet og innebar en økonomisk vekst på grunn av økte klima- og miljøbelastninger. I følge artikkelen på BIs nettsider av Per Espen Stoknes finnes det underliggende problemer med denne typen modell, at evig vekst vil være umulig på en begrenset klode. For at miljøet skal kunne reddes er virksomheter nødt til å ha fokus på grønn vekst.

Seks-trinnstrappen

Per Espen Stoknes har laget en modell med en trapp på seks trinn, som viser bedrifter hvordan de kan gå fra grønnvasking til grønn vekst, samtidig som de kan tjene penger samtidig som de sparer ressurser. Trappen kan også brukes som et verktøy for gjøre systematiske endringer i virksomheten.

Dette er modellen, og jeg skal nå forklare hvordan de ulike trinnene fungerer:

  • 1 – Utvendig: Første stegen i trappen kan for eksempel være å melde seg inn i en bransjeorganisasjon om bærekraft.
  • 2- Husrengjøring: Trinn nummer to går ut på å gjøre bedriftens bygg og lager grønne. Bedriften rydder innad i egne skap, ved å redusere utslipp og avfall ved egne bedriftsbygg og anlegg.
  • 3 – Leverandørkrav: det tredje trinnet går ut på å gjøre forholdene for leverandører og samarbeidspartnere på andre steder i forsyningskjeden bedre. Her setter bediften krav til de andre i partene.
  • 4 – Driftsomlegging: Når man er kommet seg til trinn fire skal man finne ut at hvordan man leverer mest mulig verdi, med bruk av minst mulig ressurser.
  • 5 – Produktprotefølje: På det femte trinnet skal man designe og utvikle nye produkter og tjenester som er økoeffektive.
  • 6 – Skap ny forretningsmodell: Ved siste trinn er det om å gjøre å lage en ny forretningsmodell som er basert på bærekraft og som har nettopp dette som hoveddrivkraft.

Det er helt nødvendig for bedrifter å endre en del måter å arbeide på da mange store bedrifter er de de værste miljøsvinene vi har i samfunnet. Om store bedrifter i løpet av 2030 kan klare å være 100% bærekraftige vil dette hjelpe kloden og øke sjansen for at jorden holdes grønn og frodig i mange flere år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *