FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

De forente nasjoner, FN har utviklet en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Disse bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål, som er utarbeidet ved hjelp av innspill fra land over hele verden og meninger fra nesten ti millioner mennesker ved hjelp av en spørreundersøkelse. Jeg har nå tenkt å forklare de 17 målene og hva de i all hovedsak inneholder:

Mål 1 – Utrydde fattigdom

Mål en går på å utrydde alle former for fattigdom i hele verden, samt halvere andel mennesker levende i relativ fattigdom. I dag går retningen feil vei i forhold til hva målet er, nå blir de rikere bare enda rikere, mens de som allerede er fattige bare blir enda fattigere, dette gjelder også i Norge.

Mål 2 – Utrydde sult

Mål to går ut på å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, samt fremme bærekraftig landbruk. Ingen mennesker skal sulte og alle skal ha tilgang på næringsrik og bærekraftig mat. Det å få i seg nok mat til å kunne elleve et godt liv er en menneskerettighet. Selv om dette er en menneskerett er det fortsatt mange i verden som sulter, og etter ti år med nedgang på antall mennesker som sulter, stiger nå tallene.

Mål 3 – God helse og livskvalitet

Mål tre skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. God helse er en forutsetning for at mennesker skal kunne nå sitt fulle potensial og ofr å kunne bidra til utvikling i samfunnet. Helsen påvirkes av økonomi, miljø og sosiale forhold. Dette målet inkluderer alle aldre og ivaretar alle dimensjoner. Det siste tiåret har gitt store fremskritt, selv om det er en lang vei igjen å gå.

Mål 4 – God utdanning

Mål fire går ut på å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning, samt fremme muligheter for livslang læring for alle. I dag har mange flere muligheten og tilgang til skole enn det de hadde for ti år siden. Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet. Ni av ti barn går nå på skole, men enda kan fortsatt 750 millioner mennesker i verden fortsatt ikke lese eller skrive, to tredjedeler av disse er kvinner.

Mål 5 – Likestilling mellom kjønnene

Mål fem går ut på å oppnå likestillling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet. Før i tiden var det vanlig at kvinner var hjemmeværende og tok seg av barn og hus, på de ti siste årene har vi kommet langt med likestillingen. Nå er det like mange jenter som gutter på skoler. Det er fortsatt flere menn enn kvinner på toppen i politikken og i næringslivet, og det er færre muligheter og dårlige økonomi blant kvinner enn menn i andre land.

Mål 6 – Rent vann og gode sanitærforhold

Mål seks skal sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Kanskje den aller viktigste forutsetningen for god helse er rent vann. For oss som bor i Norge er dette nærmest en selvfølge, mens i andre land, spesielt U-land er det nesten ikke mulig å oppdrive rent drikkevann. Det er fremdeles 1 av 3 som er uten tilgang til trygge drikkevannskilder.

Mål 7 – Ren energi til alle

Mål sju går ut på å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. Alle mennesker skal ha tilgang til energi.

Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål åtte handlerom å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Omtrent halvparten av befolkningen i verden tjener for dårlig til at der er mulig å leve av lønnen som. Det å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring i alle land frem for 2030

Mål 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Skjermbilde-2021-03-17-kl.-22.47.06.png

Mål ni går ut på å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. For å nå dette målet må vi finne måter å økte ulike land sine potensiale for utvikling og vekst, vi må også se hvordan ressursene kan utnyttes på best mulig måte, samt indurien mest effektivt.

Mål 10 – Mindre ulikhet

Mål 10 går på å redusere ulikhet i og mellom land. Ulike land har ulik økonomi, og det er derfor viktig å få jevnet ut forskjellen mellom landenes økonomi, for at de som er fattige ikke skal bli fattigere og de som er rike ikke skal bli rikere.

Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Mål 11 skal gjøre byer og lokalsamfunn trygge, inkluderende, bærekraftige og robuste. Store byer sørger for at mennesker kan utvikle seg både økonomisk og sosialt, samtidig vokser mange byer fortere enn arbeidsplasser og boliger som fører til utvikling av slumområder med manglende tjenester og dårlige boforhold.

Mål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 12 skal sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre, altså å gjøre mer med mindre ressurser. I dag bruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden, dette må endres.

Mål 13 – Stoppe klimaendringer

Mål 13 går på å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Isen smelter, og det er varmegrader midt på vinteren. På grunn av all forurensning ødelegges klimaet, og mengden klimagasser fortsetter bare å øke.

Mål 14 – Livet i havet

Mål 14 går ut på å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som remmer bærekraftig utvikling. Etter som så mange milliarder dyr og mennesker er avhengige av havet må vi gjøre mye for å beskytte havet. stans av overfiske, hindre forsøpling, beskytte sårbare dyr og korallrev.

Mål 15 – Livet på land

Mål 15 Går ut på å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Mål 16 – Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Mål 16 går ut på å fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Mål 17 – Samarbeid for å nå målene

Mål 17 handler om å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.