Hva betyr de tre bokstavene OKR?

Hva betyr de tre bokstavene OKR?

Hei igjen, godtfolk! I dag er det Tirsdag, og det er første dag tilbake på skolen, og eventuelt jobb for alle som har hatt påskeferie. Jeg har nå slappet godt av siden de siste øktene før ferien og sitter her med mye ny energi som jeg er klar til å bruke på den tredje delen av emnet Digital markedsføring. Denne delen har vi Karl Phillip og i den første forelesningen i dag fikk vi fine tips og triks til nettbutikken vi skal etablere i løpet av den tredje, og nest siste delen av faget. I mitt første blogginnlegg etter ferien skal jeg forklare dere hva OKR egentlig betyr, samt hva dette begrepet egentlig er godt for.

Hva er OKR?

OKR er et system for gjennomføring, og står for Objetive, Key Results. OKR er et system som gjør det mulig for suksessrike selskaper å navigere, og vokse i et landskap som stadig endrer seg. OKR er et enkelt styringssett som knytter selskapets mål, tem og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater.

OKR bidrar til forbedret internkommunikasjon i alle selskaper ved ar mål gjøres tilgjengelig for andre i selskapet. Løsningen erstatter ikke god bedriftskultur og ledelse, men med fundamentet på plass vil OKR være med på å løfte bedriften til neste nivå, om, og om igjen.

Bedrifter som benytter OKR
Disse bruker OKR

Som nevnt tidligere står OKR for Objective, Key Results, hvor O – Objective står for hva du ønsker å oppnå. KR – Key Results står for hvordan du har tenkt å komme dit. O er altså retningen, mens KR er hvordan du skal komme deg i den retningen.

Hvorfor skal man bruke OKR?

OKR er en løsning som gjør det enkelt å styre et selskap, og som bidrar til fokus, tydelighet, høyere gjennomføringskraft og økt engasjement. I all hovedsak er det fire fordeler som gjør at man burde benytte OKR:

  1. Bedriftens viktigeste mål kommer til overflaten
  2. Alle ansatte i bedriften blir inkludert og får derfor også vite hva som er viktig
  3. Du får vite hvordan andre ansatte ligger an i forhold til målene i bedriften
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår.

Hvordan kommer man i gang med OKR?

For at innføringen av OKR skal lykkes i en organisasjon, anbefaler ekspertene å starte med et lite team som en ledergruppe eller en liten gruppe i bedriften som liker å teste ut nye ting, eventuelt en gruppe hvor graden av tillit er høy. De aller fleste ledende eksperter advarer mot å begynne med verktøy i første omgang. Man burde begynne med å sende ut nyttige lenger og snakke om OKR i grupper.

How to Write Objectives and Key Results? | Best OKR Examples of 2021
https://www.ntaskmanager.com/blog/okr-examples/

OKR er ikke bare for de store, kjente selskapene, selv om mange kanskje tenker det og at det ikke vil fungere for dem. Som ekspertene selv sier er det lurt å begynne å små grupper og det vil derfor også fungere helt fint for både store og små bedrifter å ta i bruk denne type metode. Selv tenker jeg dette kommer til å bli mer og mer vanlig for alle bedrifter, selv om det per i dag er flest utenlandske bedrifter som benytter dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.